Bioklipp                                 Holth Skogsdrift AS

SubTitle

 

Vi tillbyr nå klipping/rydding med moderne utstyr.Klippeagregatet sitter på en John Deere 1210E.

Idiell til rydding langs skogsbilveier og jordekanter,klippen kan ta opp til 25cm i diameter.Vi har også mulighet til manuell felling hvis det er behov.

Det er for tiden en gunstig tilskuddsordning for bioklipp,samt at det er mulighet for å selge virke til flishugging.

For mer informasjon,kontakt Jan Birger Holth. Tlf 48136416 eller klikk her for sende e-post

 


Last Updated: December 14, 2009