HJEM - SKOGSDRIFT - MASKINPARK - OM OSS - KONTAKT OSS
     
 

Skogsdrift

Hva?
Skogsdrift er å avvirke skogressurser der trærne har nådd en alder slik at de er hogstmodne, både i biologisk og økonomisk forstand.

Hvorfor?
- Skaffe skogeier inntekt.
- I noen tilfeller tilskuddsberettiget, f.eks hogst i bratt terreng.
- Samfunnsmessig ansvar.
- Skaffe industrien råstoff.
- Skape sysselsetting.
- Positive effekter lokalt i bygdene.
- Utnytte skogressursene med optimal kvalitet og volumproduksjon.
- Gammel og død skog gir negativ tilvekst ( mye råte og dårlig    kvalitet ).

Når vi utfører jobben er du sikret høy kvalitet, gjennom moderne utstyr og maskinførere med høy kompetanse og erfaring!

BRUK OSS!

LENKER TIL ANDRE SIDER
Haldenvassdragets Skogeierforening
Stangeskovene
Rømskog kommune


Hvordan?
- Skogsdriften gjennomføres med det utstyret som egner seg best i forhold til terreng og driftens størrelse.
- Maskinell drift
- Skogsdriften blir utført etter Levende Skogs standarder for et bærekraftig norsk skogbruk.
- Driftene blir fulgt opp med kvalitetskontroll.
- Utførelse av driften blir kontrollert med hensyn til aptering framkjøring og sortering.
- Oppfølging av reparasjon etter eventuell kjøreskade.

 

 

 

 

 

design: Innovasjon AS