Linjerydding

Vi kan utføre linjerydding!  

For å unngå avbrudd og skade i strømforsyningen er det en nødvendighet med felling av trær og annen høyt voksende vegetasjon nær strømnettet. Vi  utfører jobben og forsøker å skape minst mulig ulemper for grunneiere. Trevirke blir liggende igjen på eiendom og vi opererer med stor forsikighet langs  strømnettet.  

Vi utfører også større prosjekter som rydding langs nye veitraseer. Før arbeidet med nye veier kan iverksettes må området ryddes for skog og vegetasjon.  Holth Skogsdrift har kompetansen og utstyret til å utføre denne typen arbeid. Vi har tidligere ryddet veitraseen E18 Sky – Langangen. Les mer om det  prosjektet her.