Tynning

Vi kan hjelpe deg med tynning av skog!

Tynning er en av de viktigste og samtidig mest lønnsomme tiltak for at skogen skal utvikles på en verdifull måte! Formålet med tynning i skog er primært å  flytte produksjonen over på de beste trærne jevnt fordelt på arealet og på det treslaget som egner seg best på stedet, slik at trærne får mest gunstig  verdiproduksjon.

Ved tynning tas trær med lavere kvalitet ut, og vi lar de beste står igjen. Dermed får man et gunstig treantall med hensyn til kvalitet, stabilitet, produksjon  og avgang. En konsekvens av å tynne kan være at selve totalproduksjonen blir noe lavere, men tilveksten flyttes over på trærne med best kvalitet, som  gjerne oppnår en høyere salgspris ved sluttavvirkning.

Tynning utføres gjerne 1-2 ganger i bestandets liv og er et viktig skogbehandlingstiltak for å forme skogen i ønsket retning. Utover etableringen er tynning  det viktigste styringsinstrumentet til å forme skogen.

Vi i Holth Skogsdrift har erfaring med tynning og hjelper deg gjerne. Ta kontakt i dag for en hyggelig prat!