Sluttavvirkning

Vi kan hjelpe deg med sluttavvirkning!

Ved hogst høster man tømmerets verdier, samtidig som man legger til rette for at det kommer opp ny foryngelse med nye trær på arealet. Det finnes flere  ulike hogsttyper og vi kan hjelpe deg med det som passer din skog best!

Noen av hogsttypene er flatehogst, frøtrestillingshogst, skjermstillingshogst, blendingshogst, gruppehogst og fjellskogshogst. Vi hjelper deg med å  optimalisere sluttavvirkningen med søkelys på kvalitet, fagmessig høy standard og profesjonalitet.