Anleggsprosjekter

Kunde

This is some text inside of a div block.

Prosjekttype

This is some text inside of a div block.

Tidsrom

This is some text inside of a div block.

Kontraktsum

This is some text inside of a div block.

På en jevnlig basis utfører vi oppdrag for anleggsbransjen i forbindelse med vei, næringsarealer og utbyggingsprosjekter. Vi har til enhver tid kompetansen  og de sertifikater som kreves for å utføre slike oppdrag.

Flere av våre ansatte ser det som interessant og utføre slike oppdrag, da det styrker vår faglige kompetanse.