Linjehogst

Kunde

This is some text inside of a div block.

Prosjekttype

This is some text inside of a div block.

Tidsrom

This is some text inside of a div block.

Kontraktsum

This is some text inside of a div block.

Vårt største oppdrag innen linjerydding har vært hogst og rydding av nye høyspenttrasèer. Vi har ryddet linjetraseene Mysen-Ørje, Ås-Tegneby, Sarpsborg Rygge og Vesterøy-Kirkøy.  

Vi har også utført utvidelse av flere eksisterende traséer.