Vegprosjekter

Kunde

This is some text inside of a div block.

Prosjekttype

This is some text inside of a div block.

Tidsrom

This is some text inside of a div block.

Kontraktsum

This is some text inside of a div block.

Vi har i løpet av de siste årene hatt flere oppdrag i forbindelse med bygging av ny E18. Blant annet Spydeberg -Ski og Trollbergtjern-Ramstad. Vi har også hatt en lengre trasè ved Langangen i Telemark.